top of page

Betingelser og fremgangsmåte ved booking av gruppetimer eller squashbanen

  • Onlinebooking av gruppetimer/squashbanen kan bookes også av ikke-medlemmer, men da kun for spill i betjent åpningstid.
  • Reservasjoner kan gjennomføres helt til timens oppstart.
  • Avbestilling av reserverte timer MÅ skje senest 1 time før timens oppstart/reservert banetid.
  • Vi tar imot reservasjoner/avbestillinger per telefon.
  • Hvis du ikke har avbestilt innen fristen, og heller ikke benytter timen du har reservert (kvittert for oppmøte er ikke tilstrekkelig), vil du bli avkrevd et gebyr tilsvarende Sandens drop-in pris. Pr. i dag er denne kr. 130,-. (Du må lage en brukerkonto for å melde deg av timene).
  • Hvis du har reservert plass må du møte opp senest 5 minutter før gruppetimen/baneleietiden starter. Ved for sent oppmøte vil plassen kunne benyttes av personer som ikke har reservert plass.

 

For gruppetimer

  • Drop-in kunder kan møte opp og benytte eventuelle ledige plasser. Drop-in kunder som ønsker å reservere plass til våre gruppetimer må gjøre dette gjennom et personlig oppmøte ved Sanden Treningssenter.

  •  

For Squash

  • Oppmøte for bruk av Squashbanen bekreftes ved registrering i egen perm ved resepsjonen. Alle brukere av timen/banen skal føres inn i permen med fullt navn. Hvis oppmøteregistrering ikke blir gjort, vil dette bli registrert som manglende oppmøte.

bottom of page