top of page

 

Medlemsbetingelser:

1.0 Vi bruker autogiroavtaler. Ved 12 mnd. avtalegiro blir kontoen belastet den 20. i hver måned. En faktura- eller AvtaleGiro kontrakt kan kun benyttes for minimum 12 betalende måneder. Månedlig treningsavgift vil deretter løpe til avtalen blir sagt opp av en av partene. Oppsigelsen av avtalen må skje skriftlig.

En kontraktperiode kan FRYSES hvis det er spesielle behov for det. Frys kan gis etter at henvendelse er mottatt og godkjent av administrasjonen.

Aktuelle kriterier: Sykdom/skade, svangerskap, utestasjonering i jobb/studier, langvarig stenging av treningssenter (> 2 uker).

 

1.1 Gruppetrening: Antall klasser, tidspunkt og instruktør forandres fra sesong til sesong. Sanden forbeholder seg retten til å avlyse eller avslutte klasser som står i timeplanen. Sanden tilbyr online booking av diverse tilbud. Her må man følge de regler som er satt til enhver tid for denne tjenesten. Det gis ingen garanti for at det enkelte medlem får plass på alle klasser de ønsker å delta på.

  

1.2 Det tas forbehold om endringer i åpningstidene, spesielt ved jule/påske og sommerferie. Det tas også forbehold om stenging av enkelte aktiviteter og deler av senteret ved kursvirksomhet eller vedlikehold.

 

1.3 Man kan bli medlem det året man fyller 13 år. Ved tegning av avtalegirokontrakt påkreves signatur av foresatte. Dette gjelder frem til fylte 18 år.

 

1.4 Dine besøk blir registrert i vår database.

 

1.5 Du er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å benytte deg av senteret.

 

1.6 Av sikkerhetsmessige grunner har barn ingen adgang til senteret. Barn har kun adgang til senteret i de tider vi har bemannet barnepass.

 

1.7 Du forplikter deg til å følge de anvisninger og rette deg etter de regler som til enhver tid gjelder for bruk av senteret. Ved mislighold av medlemskapet forbeholder Sanden seg retten til å kunne avslutte medlemskapet.

 

1.8 Du forplikter deg til å rydde på plass utstyr som blir brukt og holde orden etter deg.

 

1.9 Sanden fraskriver seg ethvert ansvar for skader på personer eller gjenstander som oppstår under, eller som følge av opphold i senteret, herunder også skade på klær og tap av penger, verdisaker eller annet av verdi som måtte bli borte.

 

2.0 Det er ikke tillatt å oppbevare eiendeler i garderobeskapene utover Sanden åpningstider.

 

2.1 Du forplikter deg å benytte utstedt medlemskort ved ankomst. Tapt eller ødelagt kort erstattes mot en avgift på kr. 100,-. Dersom du glemmer medlemskort 4 ganger i løpet av 2 måneder, må nytt medlemskort utstedes til kr. 100,-. Medlemskortet er personlig og kan ikke brukes av andre.

 

2.2 Av hygieniske og miljøskapende grunner skal du benytte anstendige og ikke støtende treningstøy, samt alltid benytte håndkle. Sanden påberoper seg retten til å påpeke uskikket treningstøy. Rene sko som ikke sverter skal benyttes i treningssenteret.

 

2.3 Du er pliktig til å informere Sanden om adresseforandringer og kontoendringer.

 

2.4 Ta til enhver tid hensyn til andre medlemmer ved fotografering og filming i treningssenteret. Spør alltid om lov til bruk om andre medlemmer havner i bildene. Fotografering er ikke tillatt i garderobene (selfies inkludert)

2.5 Ved sykdom: Sanden refunderer ikke innbetalt medlemskap om det skulle oppstå sykdom i kontraktstiden som tilsier sykefravær. Ved skriftlig treningsforbud fra lege i mer enn 3 uker, vil medlemskapet utsettes så lenge det er nødvendig uten vederlag. Dette må klarlegges så tidlig som mulig i sykeperioden, da det ikke har tilbakevirkende kraft.

2.6 Avgifter for ubenyttede onlinebookinger faktureres, dersom man ikke møter til forhåndsbooket time/aktivitet.

Trivselsregler for styrkesaler

  • Bruk innesko. Ikke spinn-, sykkel- eller utesko.
  • Benytt håndkle på apparatene, og tørk bort svette etter endt økt.
  • Rydd tilbake alt utstyr etter bruk.
  • Ikke slipp vekter i gulvet.
  • Si ifra til betjening dersom utstyr ikke er i orden.
  • Maks 30 minutter pr. person på kondisjonsapparatene ved kø.

 

Takk for at du hjelper å holde senteret i orden!

bottom of page